DelTa Smile - Dr. Delia Marcu
Temeni si conditii

Termeni și condiții

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate

Atunci când vizitați site-ul www.delta-smile.ro , când ne contactați pentru o cerere de programare sau când apelați la serviciile noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastră.

Scopul acestei Politici de confidentialitate este să vă arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dumneavoastră personale vă aparțin, facem tot posibilul să le prelucrăm în siguranță.

Prin navigarea pe site-ul www.delta-smile.ro sau prin contactarea noastră, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin parcurgerea acestui document, denumit Politica de confidențialitate, și ca sunteți de acord cu aceasta.

Definiții termeni

www.delta-smile.ro este un site de prezentare a Cabinetului de stomatologie DelTa Smile. Site-ul este deținut și administrat de Dr. Tamaș Delia, CIF 40153496, denumit în continuare DelTa Smile.

GDPR reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare inseamna orice operatiune care include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

DelTa Smile poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau la sediul DelTa Smile.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: contact@delta-smile.ro .

Informații generale colectate

 1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar
  Când utilizați formularele de comunicare de pe site sau le completați la sediul nostru, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ cel putin numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, vă asigurăm de faptul ca noi depunem toate eforturile pentru a le păstra în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

 1. Informații pe care le colectăm automat
  Când navighați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Puteți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare si vizeaza datele de identificare ale persoanei, istoricul medical al pacientului, diagnosticul si orice referinţe medicale ulterioare.

Pentru a oferi servicii medicale, pentru a executa interventiile necesare conform diagnosticului si/sau a planului de tratament, precum si pentru a raspunde eventualelor solicitari venite din partea institutiilor publice, datele personale pot fi transmise catre medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, centre de radiologie, laboratoare de analize medicale,
autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date sau altor parti, cu consimtamantul sa la instructiunile dumneavoastră, asigurandu-ne totodata ca datele personale sunt protejate.

Datele cu caracter personal furnizate de pacient sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea efectuarii investigaţiei medicale pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la imposibilitatea efectuării actului medical.

În prezent, nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, va vom informa în mod corespunzator, va vom prezenta garanțiile aferente și va vom solicita consimțământul.

În privința datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este:
– consimtamantul dumneavoastra expres privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal;
– consimtamantul informat la care dumneavoastra sunteti parte;
– obligatia legala izvorata ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastra si DelTa Smile.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, va dati în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului mentionat mai sus sau in exercitarea unui interes public, intr perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale si in conformitate cu prevederile GDPR.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces
Aveti dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare
Aveti dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizati în solicitarea dumneavoastra. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizati numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu va putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastra, cu excepția cazului în care furnizati informații suplimentare care să permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care va privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastra va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastra ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. v-ati opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastra.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Nu aveti acest drept în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastra și un operator de date;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la baza consimțământul dumneavoastra explicit.

Dreptul de retragere a consimțământului
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@delta-smile.ro cu subiectul retragere consimțământ.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

Dreptul de a va adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre DelTa Smile a datelor personale, va rugam sa ne contactati prin e-mail la contact@delta-smile.ro sau printr-o solicitare depusa la sediul nostru.

Politica de utilizare Cookie-uri

1. Site-ul www.delta-smile.ro utilizeaza cookie-uri.

Această secțiune îți oferă mai multe informații despre ce sunt cookie-urile, cum le folosim și cum le poți gestiona atât pe site-ul nostru cât și pe alte site-uri.
Despre cookies, ce sunt şi cum funcționează.
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.delta-smile.ro.
Te rugăm să citești cu atenție informațiile ce urmează:
Acest website folosește cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim “web modern” sau “web 2.0″, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:
• Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat site-ul, data şi ora, păstrarea opțiunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) şi păstrarea preferințelor mai vechi prin accesarea diferitelor butoane/funcții.
• Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori.
• Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

2. Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” ori pur şi simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) şi este complet “pasiv”, în sensul că nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nici nu poate accesa informaţiile de pe hard driveul utilizatorului.
Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului şi este asociat în mod unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browserul utilizatorului (ex: www.delta-smile.ro). Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată şi doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, şi numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat webserver-ului respectiv.
Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nici nu pot identifica personal utilizatorii de internet.
Există două categorii principale de cookie-uri:
• Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web până când utilizatorul părăseşte siteul respectiv sau închide fereastra browserului.
• Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate în computer sau echipamentul folosit pe hard pentru o perioadă mai lungă și rămân stocate inclusiv după părăsirea siteului sau după închiderea browserului web (iar în general depind de durata de viaţă prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.

3. Avantajele cookie-urilor
Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un browser (utilizatorul) şi un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experientă placută de navigare şi susţin eforturile multor siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor. Exemple – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

4. Durata de viaţă a unui cookie
Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (“session cookies”) şi nu sunt reţinute după ce utilizatorul părăseşte site-ul, iar unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (“cookie-uri permanente”).
Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Cookie-urile plasate de terţi
Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori (Ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului şi ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de site-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

6. Utilizarea cookie-urilor de către acest site
Vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
• Cookie-uri de performanţă a site-ului
• Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
• Cookie-uri de înregistrare sau autentificare
• Cookie-uri ale terţelor părţi

6.1.  Cookie-uri de performanţă
Acest tip de cookie reţine preferinţele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

6.2. Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site până acum. Browserul comunică dacă există acest cookie, iar dacă nu, este generat unul. Acest lucru permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul şi cât de des o fac. Acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

6.3. Cookie-uri pentru înregistrare sau autentificare sau trimite-re mesaje prin intermediul formularelor de contact
Când vă înregistraţi ori vă autentificaţi sau trimiteți mesaje pe acest site, se generează un cookie care ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu. Server-ul nostru utilizează aceste cookie-uri pentru a identifica contul cu care sunteţi înregistrat şi dacă aveţi permisiunile necesare pentru un anumit serviciu ori pentru accesul la secţiuni ale site-ului. De asemenea, permite asocierea comentariilor pe care le postaţi pe site cu username-ul contului dvs. Dacă nu aţi selectat “păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va şterge automat când veţi închide browserul sau calculatorul.

6.4. Cookie-uri ale terţelor părţi
Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei reclame/aplicaţii sau pentru customizarea unei aplicaţii. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de acest site.
Publicitatea online ce aparţine terţelor părţi
Unele dintre acestea folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza câte persoane au vizualizat un mesaj publicitar, ori pentru a vedea câte persoane au vizualizat de mai multe ori aceeaşi reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenţialitate, iar acest site nu are acces la aceste cookie-uri. Cookie-urile părţilor terţe sunt folosite pentru a vă arăta publicitate targetată şi pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs. pe acest site.

7. Tipul de informaţii stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor
Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui site să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters.
Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătaţesc experienţa de navigare pe Internet. Ex: setările privind limba în care se doreşte accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de membru ori contul de mail, securitatea online, păstrarea şi memorarea unor setări etc.
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului de Internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

8. Importanţa cookie-urilor pentru Internet
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase, adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.
Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fără să fie nevoie să se autentifice din nou.
În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un site de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.
De asemenea, cookie-urile pot oferi site-urilor web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. 
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs. evidenţiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, site-uri de entertainment şi servicii de travel.
• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţele privind limba (Ex: afişarea rezultatelor căutărilor în limba română).
• Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).
• Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. • Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
• Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum sunt confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conţinut este vizualizat mai mult şi modul cum un utilizator ajunge pe site (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri etc). Site-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorului.

9. Politica remarketing
În paginile website-ului www.delta-smile.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing ( remarketing tag) şi a unui cod de conversie, primite de la Google AdWords, sunt colectate cookie-uri (număr ce identifica în mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoană). Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri în vederea afişării unor anunţuri în website-urile reţelei Google Display şi în Google Search.
Când utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conţine remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de unasau de mai multe etichete pentru remarketing. 
Google AdWords foloseşte cookie-urile pentru a afişa anunţuri sponsorizate în website-urile reţelei Google Display şi în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului www.delta-smile.ro. În cazul în care nu eşti de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin Managerul preferințelor anunțurilor

10. Securitatea şi problemele legate de confidenţialitate
Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc un format de tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate şi nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau replica din nou. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi.
Cookie-urile pot fi totuşi folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

11.  Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri.
Având în vedere că protecţia identităţii este foarte importantă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ştie care sunt eventuale probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile. Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi site, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (Ex: o reţea Wi-Fi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un site nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

12. Gestionarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor
Informații detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie- urilor prin utilizarea setărilor browser-ului folosit pentru navigarea pe Internet sunt disponibile la următoarele adrese:

Setari module Cookie in Internet Explorer

Setari module cookie in Firefox

Setari module cookie in Chrome

Setari module cookie in Safari

În ceea ce privește setările browser-ului pentru ștergerea modulelor cookie anterioare, se aplică aceleași principii ca în cazul dezactivării modulelor cookie noi prin setările browser-ului. Va rugam urmați instrucțiunile corespunzătoare ale browser-ului dvs, asa cum sunt detaliate mai sus. Exista instrumente online disponibile pentru a șterge toate modulele cookie rămase în urma site-urilor pe care le-ați vizitat, cum ar fi www.allaboutcookies.org. Atunci când vizitați acest Site de pe alte calculatoare, va fi necesar sa realizați din nou modificarea setărilor.

13. Linkuri utile

IAB România pune la dispoziţie următorul site pentru a oferi mai multe informaţii privind confidenţialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre cookie-uri şi utilizarea lor, puteţi accesa website-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-urile la adresa: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm